Az átlényegülés a felemelkedés egyszerű és hatásos módja 

Szakaszjegyzék 

Alapok 

A Létezem szimbóluma 

Az átlényegülés 

Jelentősége 

Gyakorlása 

Kapcsolódó tartalmak 

Hatásai 

Miért? 

Meddig?  

Tájékozódás 

Öngondozás 

Az öngondozás jelentősége 

Gyakran felmerülő igények 

Az öngondozás gyakorlata 

Meddig? 

Gondozás 

A gondozás gyakorlata 

Irányulás 

Átlényegítés 

Katalizáló közeg 

Gyakoriság 

A gondozandó együttműködése 

Együttműködés  

Önállóan 

Egyidejű átlényegülés 

Beszélgetés 

Zárszó 

Alapok 

Az emberi létezés és működés rendkívül összetett, amelyről A Föld és az emberiség története, Akasha, DNS, Egészség, Isten, Kapcsolat a Felsőbb Énnel, Kvantum, Lélek, Merkaba, Mesterlét, Szellem, Szeretet, Új energia, Veleszületett témakörökben is tájékozódhatsz.

A Létezem szimbóluma

A Létezem szimbóluma

A megnyilvánulatlan Forrást szimbolizálja a kör közepe, – aki/ami lehetővé teszi a létezést.

Az Első Megnyilvánulást szimbolizálja A Forrás körüli fehér kör, – aki/ami így határozza meg önmagát: Létezem.

Az Eredet A Forrás és Az Első Megnyilvánulás egysége, – A Teljesség felépítője és fenntartója.

A lemniszkáták ( ∞-asok ) jelzik az élet sokdimenziós és végtelen (örökkévaló) működését.

Az aranysárga háttér a jelenlegi szakaszunkat jelzi, amely az ébredés, megvilágosodás, felemelkedés lehetőségének korszaka.

A lila kör A Teljességet szimbolizálja. – A kör leegyszerűsítés, mert fizikai szinten lehetetlen a sokdimenziós, toroid jellegű forma jelzése.

A fentiekből az következik, hogy A Teljesség 99,9999999...%-ban sokdimenziós, tudatos információ és energia harmonikus, szeretetteljes egysége.

Szómagyarázatok

A továbbiakban, amikor a tudat... illetve a teljesség kifejezéseket használom, akkor mindkettő esetében a sokdimenziós, tudatos információ és energia harmonikus, szeretetteljes egységét értem alatta.

Amikor az átlényegülés kifejezést használom, akkor Az Eredetben létezem tartalmat értem alatta.

Javaslat: Az átlényegülés gyakorlásának megkezdése előtt, a számodra kellő mértékben ismerd meg az Alapok szakaszban jelzetteket!

Az átlényegülés

Az átlényegülés

Jelentősége

A lényegét sokan dimenzióváltásnak, felemelkedésnek, rezgésszint változásnak, illetve tudatváltásnak nevezik, amely a jelen korszakunkban zajlik. – Lásd: A felemelkedés kezdete

Gyakorlása

Lecsendesedett, ellazult állapotban tartózkodva, naponta kétszer célszerű erőteljesen átlényegülni.

Fontos, hogy más szándéktól és elvárástól mentes legyen.

Tartalma: 

Az Eredetben létezem

Az Eredet emberi elmével és érzékelő rendszerrel felfoghatatlan, ezért az átlényegülés eleinte csak egy villanásnyi, – az átlényegülő számára megfelelő mértékű és tartalmú.

Naponta többször célszerű könnyedén is gyakorolni, amely ekkor is csak egy villanásnyi. Folyamatos, napi többszöri gyakorlással lehet megvalósítani az állandósult átlényegültséget.

Kapcsolódó tartalmak

Egyénileg, kapcsolódó tartalom is lehetséges. Alább néhány ajánlott, amely belátás szerint bővíthető.

– A Szeretetben létezem – kiemelten fontos!  

– A Teljességben létezem 

– A Teremtésben létezem 

– Békében létezem – kiemelten fontos! 

– Bőségben létezem 

– Egyensúlyban létezem 

– Egységben létezem 

– Együttérzésben létezem 

– Együttműködésben létezem 

– Harmóniában létezem – kiemelten fontos! 

– Megújulásban létezem 

– Örömben létezem

Hatásai

Az átlényegülőben tudatosodás zajlik – aktívabb, kiegyensúlyozott együttműködés jön létre az összes rész között. 

Az átlényegülő jóval meghaladja az életében jelentkező gondok keletkezési szintjét, ezért válik lehetővé, hogy hatásosan tudjon azokkal foglalkozni.

Állandósultság esetében, az ellenálló képesség megerősödik, ezért a baktériumok és vírusok egyre kevésbé, vagy egyáltalán nem hatnak a szervezetre.

A benső érzékelés és a benső megérzés (intuíció) felerősödik.

A benső tudás és képességek fokozatosan elérhetővé válnak. 

Megerősödik a benső béke, nyugalom és kiegyensúlyozottság, növekszik az együttérzés, tolerancia.

Test-lelki panaszok megléte esetén, azok oldódása, tisztulása felgyorsul – akár teljes gyógyulás is létrejöhet.

A rögzült, sablonos működések fellazulnak, rugalmasság jön létre, – a váltásra, változásra való képesség megerősödik.

A létrejött minőség- és működésváltozás nem csak az átlényegülőre és a közvetlen környezetére van kedvező hatással, hanem jóval azon túl is...

Miért?

Miért fontos?

– Az ébredés, megvilágosodás, felemelkedés lehetőségének korszakában élünk. Az emberiség nem lesz felemelve, kinek-kinek saját magának szükséges túllépnie az eddigi határokon és paradigmákon.Az egyéni változások sora generálja az egész emberiség működésének változását.

Meddig?

– Meddig célszerű a gyakorlatot végezni?

– Az állandósítás ajánlott, vagyis lehetőleg minden pillanatban átlényegülten élni.

Tájékozódás

Tájékozódás

Mit él meg, mit tapasztal a gyakorló?

– Teljesen egyéni. Eleinte csak egy villanásnak érzékelhető, mert az emberi érzékelőképesség csak ennyit tesz lehetővé. A villanás után egy áthatásnak nevezhető folyamat zajlik, amikor a gyakorló összes szintjét és tartományát áthatja. Ez utóbbi szakasznak a fizikaisághoz közeli része könnyebben érzékelhető. Lehet lassított visszajátszást kérni az éppen lezajlottakról. – A sok-sok gyakorlás során az érzékelő rendszer finomodik, jobban érzékelhetővé válik az, ami megfogalmazhatatlan. Javaslom, hogy érzékeld az átlényegülés hatásait és a változásokat, mert ezzel fejleszthető az érzékelő képesség és bővíthető a tudatosodás.

Öngondozás

Öngondozás

Az emberi létezés és működés egyben rengeteg tudatos energiamintázat is, amelyek közül sok lebontható, átalakítható, vagy új hozható létre.

Az öngondozás igényét felmérendő, érdemes feltenni a kérdést: 

– Minden rendben működik az életemben?

Az öngondozás jelentősége

Az örökölt, a születéskor hozott, tanult, vagy másoktól átvett mintázatok segítik az eligazodásunkat és a működésünket, ugyanakkor ha merev sablonná rögzülnek, akkor korlátoznak is.

A mintázatok átalakításával, felszámolásával, vagy újak létrehozásával harmonikus, szeretetteljes élet valósítható meg.

Gyakran felmerülő igények

Az elégedetlenség, düh, harag, félelem, kiégettség... nem csak azt rongálja, akiben ez működik, hanem az emberi kapcsolatokat is zavarja. Érdemes ezeket átalakítani békességgé, együttműködéssé, kiegyensúlyozottsággá, biztonsággá, kreativitássá...

A szeretethiány sok ember életében annak ellenére jelen van, hogy a létezés alapja a szeretet. Érdemes megélni ezt: A Szeretetben létezem.

Betegség. Ha az ember tudatrendszerében már olyan mértékű elváltozás van, amely már fizikai tüneteket és elváltozásokat okoz, akkor kettős megközelítés célszerű. Az egyik az okozó mintázatok megismerése és megváltoztatása, vele együtt a másik, a biológiai működés rendeződésének megélése.

Az öngondozás gyakorlata

Első lépés: átlényegülés.

Második lépés: ha megérzés alapján igényled, akkor valamilyen kapcsolódó tartalom 

Harmadik lépés: az öngondozás, amely valaminek, vagy valami változásának a tudatos megélése. Alaphozzáállásnak a tiszta szándék javasolt. 

A két lépés együttes időtartama kb. 1-5 másodperc, azzal a szándékkal elengedve, hogy addig tart, amíg az szükséges. 

Felsorolhatatlan, hogy milyen mintázatok:

– aktiválása,

– átalakítása,

– lezárása, elengedése,

– növelése, csökkentése,

– felszámolása,

– létrehozása... lehetséges. 

A benső megérzés sokat segít abban, hogy mit és hogyan célszerű gondozni ahhoz, hogy valaki rendezett, harmonikus, szeretetteljes életet élhessen.

Meddig?

– Egy-egy mintázatot meddig gondozzak?

– Addig, ameddig a megvalósulás létrejön és tartósan megmarad.

Gondozás

Gondozás

Átlényegülten bárminek, bárkinek a hatékony gondozása lehetséges.

A gondozás gyakorlata

Első lépés: átlényegülés.

Második lépés: ha megérzés alapján igényled, akkor valamilyen kapcsolódó tartalom 

Harmadik lépés: az irányulás, amely valaminek, vagy valakinek a támogatására irányul. Alaphozzáállásnak a tiszta szándék javasolt, amely mentes bármiféle ráhatási, irányítási szándéktól.

A két lépés együttes időtartama kb. 1-5 másodperc, azzal a szándékkal elengedve, hogy addig tart, amíg az szükséges.

Irányulás

A gondozandóra történő támogató irányulás a megfelelő, amely a gondozó részéről csak támogató szándékot tartalmaz, irányítástól mentesen. Alaphozzáállás: támogatlak abban, amire szükséged van a rendeződéshez.

Ennek fontosságát egy metaforával jelzem: amikor egy magot gondozunk, akkor táptalajt adunk neki, öntözzük és biztosítjuk a kellő fényt. Alapesetben, a gondozó nem akarja meghatározni, hogy mivé váljon, hogyan fejlődjön a mag. – Így van ez a gondozandó esetében is, mert az pontosan tudja, hogy mi és hogyan megfelelő a maga és a vele kapcsolatban lévők számára, a rendeződéshez van szüksége a megfelelő közegre, ezt segíti az irányulás.

A ritka kivételektől eltekintve, rendszerint az a helyes, ha az irányulás után a gondozó semlegesen elenged és továbblép, mert a továbbiak Az Eredet és a gondozott együttműködésével a katalizáló közegben zajlanak. – Az esetleges szóbeli kifejtéssel már nagyon körültekintően és óvatosan kell bánni...

Átlényegítés

Kellő gyakorlottság és megfelelő mértékű tudatosodottság után, bárkinek/bárminek az átlényegítése is lehetséges. Ekkor erőteljesebb a gondozás.

Katalizáló közeg

Az irányulás, illetve az átlényegítés következtében egy olyan katalizáló közeg jön létre, amely a megfelelő rendeződést szolgálja.

Gyakoriság

Az, hogy meddig tartson a gondozás, előre nem tudható. Egyes esetekben elég akár egyetlen alkalom is, más esetekben folyamatos, több alkalommal történő gondozás lehet szükséges.

A megfelelőség megtalálásában a benső megérzés segít.

A gondozandó együttműködése

Amennyiben a gondozandó kéri és elfogadja a gondozást, akkor az sokkal hatásosabb lesz. Alapvetően a gondozandóban dől el, hogy a katalizáló közegben milyen átalakulás történik.

Jelzem, hogy sokszor szavakban kimondatlanul is érzékelhető, hogy valaki/valami segítséget, támogatást kér...

Az Eredetben nincs tér és idő, ezért bármikori, bármekkora, bármilyen terület és összefüggés gondozható.

Együttműködés

Egy, vagy több ismerőssel összefogva, érdemes együttesen átlényegülni és azonos tartalmat gondozni, vagy a másik öngondozására irányulni, mert akkor az sokkal erőteljesebb és hatásosabb lesz.

Ha te már megismerted és alkalmazod a leírtakat, akkor célszerű ajánlani ezt az oldalt az ismerősödnek, utána közösen gyakorolni.

Önállóan

A leírás azért született, hogy önállóan gyakorolható legyen az átlényegülés, az öngondozás és a gondozás.

Egyidejű átlényegülés

Egyidejű átlényegülés minden vasárnap 17h-kor, amelyet ki-ki ott hajt végre, ahol éppen tartózkodik

A tartalma: Az Eredetben létezem

Az egyidejű átlényegülések alkalmával, érdemes azokat egyénileg kiegészíteni az öngondozással és gondozással is.

Facebook eseményként itt van közzétéve: Kryon tanításai / Események

Beszélgetés

Amennyiben az alapok szakaszban jelzetteket kellően ismered és az átlényegülést már legalább három hete önállóan, naponta többször gyakorlod, akkor online, hangüzemmódú beszélgető partnered lehetek, amely ingyenes és több alkalommal is lehetséges.

A beszélgetés kezdeményezéséhez a Kapcsolat űrlapon keresztül írj nekem.

Zárszó

Szándékosan tömör a leírás, mert így „ugródeszka” a sorok közötti, mögötti, feletti tartalmak megismeréséhez és megértéséhez.

Barátsággal,

Andrássy TamásAndrássy Tamás

*

Megjegyzés: A leírás változhat, mert a tapasztalatok és a beszélgetések alapján tovább finomodhat. Javaslom, hogy időközönként látogasd meg és tanulmányozd újra. – A többszöri, átlényegülten tanulmányozás sokat segít abban, hogy egyre pontosabban értsd azt is, ami valójában leírhatatlan.