A Teljességben létezem

A Teljességben létezés megélését segíti az alábbi leírás.

Alapok

A Teljesség 99,9999999...%-ban sokdimenziós, tudatos információ és energia egysége – csak nagyon parányi rész a fizikai szintű, 4D-s (tér-idő) megnyilvánulás.

A Teljesség minden egyes emberben jelen van. Az ember rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy tudatában lehessen a teljességnek.

Harmóniában létezem

Minden ember egyedi, ezért kevés olyan módszer létezik, amely mindenkinek ajánlható. A Harmóniában létezem mindenkinek ajánlott, mert ez a létezés alapműködése.

Harmónia

A harmóniának sokféle értelmezése létezik...

Mit értek harmónia alatt?

Nézzük meg egy adott ember felépítését, keressünk válaszokat az alábbi kérdésekre:

– Egyetlen atomot mi és hogyan hoz létre?

Összhangban létezem

Az összhang átvitt értelmű jelentése: Több tényező egymás után következésében, ill. egyszerre való megjelenésükben, működésükben a köztük levő zavartalan viszony, egymást kiegészítő, egymást segítő jelleg.

Az összhang szinonimái: békesség, nyugalom, nyugodtság, kiegyensúlyozottság, megnyugvás, béke, harmónia, idill, konszenzus, egyezség, közös álláspont, egyetértés, szinkron.

Az összhang jelentését tágabb összefüggésben fejtem ki alább, hogy a fontossága érthetőbb lehessen.