A Teljességben létezés megélését segíti az alábbi leírás.

Alapok

A Teljesség 99,9999999...%-ban sokdimenziós, tudatos információ és energia egysége – csak nagyon parányi rész a fizikai szintű, 4D-s (tér-idő) megnyilvánulás.

A Teljesség minden egyes emberben jelen van. Az ember rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy tudatában lehessen a teljességnek.

Az emberiség már régóta keresi, hogy mi teszi lehetővé a létezést, a létezésnek mi a legkisebb egysége, miből épül fel és hogyan működik a világ.

Az Eredet meghatározása

Az Eredet megnyilvánulatlan.

A kvantum meghatározása

Kvantum Az Eredet határtartománya, amely így jelezhető:

Bármilyen tudatos információ és energia végtelen ( ∞ ) lehetősége, sok dimenzióban.

Kvantum mindennek a tudatában van, mindenütt jelen van, minden létezés és működés belőle származik, minden belőle áll össze többdimenziós, egymást rétegezetten átszövő nagyobb egységekké, – az egységeken belül a harmonikus működést, az egységek között a harmonikus együttműködést lehetővé teszi.

A „felemelkedés” korszakában létezünk

A felettes Én-ek szintjén, 1987-ben döntöttük el, hogy a „felemelkedés”, pontosabban fogalmazva: a kvantumtudatosodás útjára lépünk. Ezen belül, ki-ki, a saját szabad akarata alapján dönt arról, hogy mikor és hogyan kezdi el a kvantumtudatosodást.

Kvantumtudatosodás

Mindenkinek vannak kvantumpillanatai. Ha elemezted már valamelyiket, akkor pontosan tudhatod, hogy az összetettsége miatt az emberi elme számára leírhatatlan és szavakban megfogalmazhatatlan – kvantumtudatban tartózkodva viszont pontosan ismerhető és érthető.

A kvantumtudatosodás egyéni, ahány ember van, annyiféleképpen történik. – Alább egy lehetséges út leírása.

A kvantumtudatosodás egy lehetséges útja

1./ Átlényegülés

Átlényegülés

Az átlényegüléskor az ember tudatosan tartózkodik a kvantumtudatban.

Kezdetben, többszöri lecsendesedés ajánlott az átlényegüléshez, majd fokról-fokra érdemes állandóvá tenni, – célszerű minden pillanatban átlényegülten élni az életet.

Az átlényegülés és annak tudatosodása lépésről-lépésre zajlik, az egyén számára megfelelő mértékletességgel.

A kvantumtudat örökké van. – Az ember arról dönt, hogy elkezdi a kvantumtudatosodást.

2./ Tájékozódás

Tájékozódás

A kvantumtudatban történő tájékozódáshoz olyan képességek és érzékszervek működése szükséges, amelyekkel lehetséges a tájékozódás. Kitartás, türelem és gondozás szükséges ahhoz, hogy ki-ki felfedezze, aktiválja, vagy létrehozza a sajátjait.

Eleinte az egyik legfőbb gondot okozó tény, hogy egyetlen pillanat alatt hatalmas és nagyon összetett információtömeg jelenik meg. A kvantumtudat rendkívül intelligens, ezért kérés esetén, az azt kérő számára lelassítja és részletekre bontja az egyébként csak egyben érthetőséget. Kellő tapasztalat és gyakorlottság szükséges a pillanat azonnali megismeréséhez és megértéséhez.

A kvantumtudatosodást csak elkezdeni lehet, annak soha nincs vége, mert ez egy végtelen ( ∞ ) folyamat.

A megfelelő mértékű kvantumtudatosodással lehetséges elkezdeni A Teljesség megismerését, amely az emberi elme számára lefordíthatatlan.

Jelenleg még csak a kezdeteknél tartunk, most még csak az első lépéseket tesszük meg a kvantumtudatosodásban.

3./ Gondozás

Gondozás

Kvantumtudatban tartózkodva bárminek a hatékony gondozása lehetséges.

Irányulás

Először néhány szót a megfelelő alapállásról.

Bármilyen gondozandóra történő semleges, de együttműködő irányultság a megfelelő, amely a gondozó részéről nem tartalmaz semmilyen szándékot, vagy akaratot.

Ennek fontosságát egy metaforával jelzem: amikor egy magot gondozunk, akkor táptalajt adunk neki, öntözzük és biztosítjuk a kellő fényt. Alapesetben, a gondozó nem akarja meghatározni, hogy mivé váljon, hogyan fejlődjön a mag. – Így van ez a gondozandó esetében is, mert az pontosan tudja, hogy mi és hogyan megfelelő a maga és a vele kapcsolatban lévő egységek számára, – a rendeződéshez szüksége van a megfelelő közegre.

Kapcsolódóan jelzem, hogy a Földön egy olyan közegben vagyunk, amely lehetővé teszi a fejlődésünket.

Mire van szüksége?

Az irányuláskor célszerű ezt a kérdést feltenni: Mire van szüksége?

A kérdés aktiválja és finomhangolja azt az éppen most szükséges közeget, amely a leghatékonyabban segíti a rendeződést.

Amennyiben felismerted az aktiválódott közeg tartalmát és működését, csak annyi dolgod van vele, hogy tudomásul vedd a megtapasztalását. – Megjegyezni, rögzíteni nem érdemes, mert máskor, más közeg aktiválódik.

Katalizáló közeg

Az irányulás következtében egy olyan katalizáló közeg jön létre, amelyben a megfelelő rendeződés létrejöhet.

Az, hogy meddig gondozandó egy adott kérdés, előre nem tudható – egyes esetekben akár egy alkalom is elégséges lehet, más esetekben folyamatos, több alkalommal történő gondozás lehet szükséges.

Gyakran előfordul, hogy egy adott kérdés rendeződése után, továbbiak jelennek meg a gondozási szükségletükkel.

Miknek a gondozása lehetséges a kvantumtudatban? – Bár most még csak a kezdeteknél tartunk, már nagyon sok tapasztalat van, amelyeket érdemes figyelembe venni.

• öngondozás, önfejlesztés – beleértve a kreativitás fejlesztését is,

• az egészség gondozása,

• különféle zavarok oldása, tisztítása, harmonizálása,

• egyensúlyba hozás,

• tudás elérése, stb.

Kvantumtudatban nincs tér és idő, ezért bármikori, bármekkora, bármilyen összefüggés gondozható.

Egyéni felismerés alapján, számtalan más is gondozható, – sőt, ennél sokkal, de sokkal több más egyéb lehetőség is van a kvantumtudatban...

* * *

Az egyes részletek megismeréséhez és megértéséhez az alábbi témaköröket ajánlom a figyelmedbe:

Akasha

DNS

Egészség

Kvantum

Merkaba

Új energia

Az alapok megismeréséhez A létezem megélése oldal tanulmányozását javaslom.

A részletgazdagabb megismeréshez figyelmedbe ajánlom az alábbiakat is: