Az összhang átvitt értelmű jelentése: Több tényező egymás után következésében, ill. egyszerre való megjelenésükben, működésükben a köztük levő zavartalan viszony, egymást kiegészítő, egymást segítő jelleg.

Az összhang szinonimái: békesség, nyugalom, nyugodtság, kiegyensúlyozottság, megnyugvás, béke, harmónia, idill, konszenzus, egyezség, közös álláspont, egyetértés, szinkron.

Az összhang jelentését tágabb összefüggésben fejtem ki alább, hogy a fontossága érthetőbb lehessen.

Az összhang jelentése

Vajon az alábbiakban találunk összhangot?:

 • egyetlen atom létezése és működése,
 • molekulák létezése és működése,
 • sejtek létezése és működése,
 • az egész ember létezése és működése,
 • a Föld és az élővilág létezése és működése,
 • a naprendszer létezése és működése, 
 • a Tejútrendszer létezése és működése, 
 • a már ismert és eddig még ismeretlen teljesség létezése és működése.

Bízom benne, hogy egyetértünk abban, hogy az élet alapműködése az összhang, amely egymásba ágyazottan működik a legkisebbtől a legnagyobbig.

Hogyan működik az összhang?

A részek ismerik és elfogadják egymást, ha szükséges, akkor együttműködnek, hogy az általuk alkotott egyre nagyobb egység rendben működhessen. Álláspontom szerint, ha nem így lenne, akkor nem létezne a szervezetten működő élet.

Az összhang sokfélesége

Az összhang sokféleségét most az emberi tapasztalatok alapján szemléltetem.

 • Tapasztaltad már, hogy mennyire más az összhang az eltérő napszakokban, évszakokban?
 • Tapasztaltad már, hogy mennyire más az összhang az egyik emberrel mint a másikkal?
 • Tapasztaltad már, hogy mennyire más az összhang az egyik embercsoporttal, mint a másikkal?
 • Tapasztaltad már, hogy mennyire változékony az összhang folyamatosan együttélve egy emberrel vagy embercsoporttal?
 • Tapasztaltad már, hogy mennyire más az összhang különböző életkorokban és az életkorok között?

A fentiek elemzése alapján egyértelmű, hogy az összhang állandó, a tartalma dinamikusan változik.

Az összhang megélésének hatása

Az összhang megélése révén számtalan kedvező változás hozható létre az életünkben.

 • Javul a testi-lelki-szellemi működésünk, ennek révén az egészségi állapotunk, társas kapcsolataink, kreativitásunk.
 • Társas megélés esetén, kedvezővé válik az együttlét gördülékenysége, komfortossága, minősége.

Az összhang jelentősége

Az emberiség működése jelenleg nagy mértékben változik. A régi rendszer lebomlik, új rendszer jön létre, amelyben hangsúlyos szerepet tölt be az együttműködés. Az összhanggal hatékonyan lehet gondozni az egyéni életminőséget és segíteni az együttműködés elterjedését.

Az összhangot tudatosan éljük meg. A megélés test-lélek-szellem egységű, vagyis a teljes ember éli meg az összhangot – amely kedvező hatású a megélőre és a szűkebb, vagy tágabb környezetére is. A megélés bárhol, bármikor megtehető, ha van erre legalább 5-10 másodperc, – természetesen hosszabb meditációban is lehetséges. Eleinte a naponta többszöri megélés ajánlott, majd kellő gyakorlás után, állandóvá tétel a háttérben.

Az összhang jelentőségének megértéséhez az alábbi gyakorlat ismeretét is javaslom.

Mindegyik énekkar, vagy zenekar az előadás előtt egyezteti az alaphangot, amelyhez mindenki  igazodik, majd a létrehozott al- és felharmonikus hangok és oktávok is ehhez igazodnak.

Metaforikusan értve: Egy adott ember és bármilyen kisebb-nagyobb csoport is csak akkor működik zökkenőmentesen, ha megtörténik a közös „alaphang”-hoz történő igazodás.

Egyéni összhang

Az egyéni összhang megélésének formulája:

Összhangban létezem

A „létezem” jelentése nem csak a „passzívra”, hanem az aktívra, a működésre is vonatkozik, – a létezés-működés egységét élem meg.

Mivel az összhangot élem meg, ezért mindenképp fontos, hogy gondozzam a bennem lévő, vagy bennem keletkező gondolatokat, érzéseket, valamint a külvilággal való kapcsolatomat, hogy azokat is az összhang jellemezze.

Társas összhang

A társas összhang megélésének formulája:

Összhangban létezünk

Jó esetben, egy adott társaság tagjainak mindegyike arra törekszik, kiegyensúlyozott együttműködés legyen a társaságban. Ekkor helyes a napi, 10-15 másodperces közös megélés, amelyet a nap során egyénileg többször is célszerű megerősíteni. Amennyiben közös gyakorlattá válik, akkor akár azonnal, vagy nagyon rövid időn belül változik a társaság légköre, sokkal oldottabb, barátságosabb, együttműködőbb lesz, – amelynek előnyeit szükségtelen ecsetelnem.

* * *

Az alapok megismeréséhez A létezem megélése oldal tanulmányozását javaslom.

A részletgazdagabb megismeréshez figyelmedbe ajánlom az alábbiakat is: