Minden ember egyedi, ezért kevés olyan módszer létezik, amely mindenkinek ajánlható. A Harmóniában létezem mindenkinek ajánlott, mert ez a létezés alapműködése.

Harmónia

A harmóniának sokféle értelmezése létezik...

Mit értek harmónia alatt?

Nézzük meg egy adott ember felépítését, keressünk válaszokat az alábbi kérdésekre:

– Egyetlen atomot mi és hogyan hoz létre?

– Hány atomból áll egy ember? (Sokezer milliárd…)

– Hány molekulából épül fel az ember?

– Hány sejtje van egy embernek? (Több milliárd…)

– Lépjünk tovább... Nézzük meg ezt az emberiségre, a Földre, az univerzumra, univerzumokra vonatkoztatva is...

Huh, jól belezúghattunk a megszámlálásba… Most felmerülhet az a kérdés, hogy a részeket mi tartja egyben, mi és hogyan teszi lehetővé azok működését és együttműködését?

Azonnal sejthető, hogy tudatos energia-rendszer lehet... A következtetés pedig egyértelműen az, hogy:

a létezésünk harmónián és harmonikus együttműködésen alapul.

Érdemes még tovább lépni, megvizsgálni a tartalmi működést is.

– Van benne feltétel nélküli elfogadás és szeretet?

– Van benne tekintettel lét a másra, másikra, mert ő is ugyanannak a része?

– Van benne együttműködés?

Vélhetően egyetértesz azzal, hogy a válaszok igenlőek, vagyis a harmónia ezeket is magába foglalja.

Penney Peirce megfogalmazása elgondolkodtató:

A harmónia a szeretet rezgése, amely minden életrezgést összehangol és önmagához igazít.

Szerintem:

A harmónia a Teljesség alapműködése, amely az Egész és a részek kiegyensúlyozott együttműködését jelenti.

A fenti megállapításból egyértelműen következik, hogy a Teljesség harmóniája olyan tudatos energia, amely az egyensúlyon alapuló együttműködést valósítja meg.

Diszharmónia

A harmonikustól eltérő működést nevezzük diszharmonikusnak, ha pedig tartósan fennáll, akkor diszharmóniának.

Ismerősek ezek az emberi működések?:

– aggódás,

– boldogtalanság,

– düh,

– félelem,

– harag,

– kétségbeesés,

– nyugtalanság,

– szorongás,

– és még hosszan sorolhatnám...

A diszharmonikus működések kellemetlenné teszik az adott ember saját és a vele kapcsolatban állók életét is, amelyre bőven van még példa…

Ha a diszharmonikus működések tartósak, akkor már nem csak lelki, hanem testi tüneteket, következményként pedig betegséget is okoz[hat]nak.

William Tiller megállapítása:

Minden betegség eredete a diszharmónia az ember tudata és szellemi szintjei, valamint az univerzális mintája között. Így a fizikai vagy éteres gyógyítás csak ideiglenes, ha a tudat és a szellemi szint alapmintája változatlan marad.

A harmóniában létezés

Tudatában vagyok annak, hogy:

Harmóniában létezem

Eleinte az elme csendje ajánlott a harmóniában létezés idejére. Kellő gyakorlottság után, kis figyelmet igénylő tevékenység végzésekor, a „háttérben” is lehetséges, amelyre alkalmanként néhány másodperc is elegendő. Életszerű, mert bárhol, bármikor lehetséges a harmóniában létezés, mert az a létezésünk alapműködése.

Egyes életterületek gondozása

Ha egy életterület jelentősen diszharmonikusan működik, akkor előfordulhat, hogy az adott területre is érdemes fókuszálni, vagyis: az egész részeként, az adott terület is harmonikusan működik.

A további gondozási lehetőség: változtatás a hozzáálláson, gondolkodáson, érzésen és cselekvésen, harmonikus működés azon az életterületen is.

Szinkronizálás

A Harmóniában létezem-mel a Teljesség abszolút harmóniájához szinkronizáljuk magunkat. A szinkronizálással az alapállapot, vagyis az egészségesség hozható létre, bármekkora legyen a jelenlegi diszharmónia.

A gyakoriságról

– Miért fontos a napi többszöri, akár élethosszon át tartó megélés?

– A mindenkori MOST-ban történő megélés több szempontból is fontos.

1./ A bármikori múlt élményei érzelmi, gondolati energiák. Ha a jelen harmonikus, akkor a múlt ebben a közegben jelenik meg. A múlt élményei megerősíthetők, vagy ha az szükséges, akkor harmonizálhatók. – Ez a múlt folyamatos gondozása.

2./ A MOST-ban történő megélés megerősíti és rögzíti az alapműködést. – Ez a mindenkori MOST gondozása.

3./ A jelen minősége és tartalma jelöli ki a jövő alapjait. Amennyiben a MOST-ban harmónia van, akkor a jövőnek ez az alapja. – Ez a jövő alapjának folyamatos gondozása.

Metafora

Az a kert, amelyet a kertész folyamatosan gondoz, egészen más, mint az a kert, amelyet a kertész csak ritkán gondoz, netán elhanyagol...

Az életműködésből eredően a harmónia és a harmonikus működés dinamikus, szinte minden pillanatban változó – ezért is ajánlott a gyakoriság.

A harmóniában létezés háttere

A harmóniában létezéssel annak tudatában vagyok, hogy az egész és minden rész harmonikusan működik és együttműködik, kiegyensúlyozottan működöm. – Az esetlegesen gátló, az életműködést diszharmonizáló tényezők keletkezési helyét jóval meghaladom.

A Teljességhez közelítek, spirituális metaforával élve: magasabb tudat- és rezgésszinten tartózkodom – másként fogalmazva: kiteljesedek önmagamban.

A létezem magába foglalja azt is, hogy mindennel harmóniában létezem.

Minden ember egyedi, ezért egyénre szabottan zajlik.

A szabad akaratunkkal alakítjuk életünket, amely lehet tudatos és tudattalan is. A területei főként ezek: rögzült hiedelmek, sablonok, gondolatok, érzések, beállítódások és cselekedetek, illetve az, hogy mit és hogyan élünk meg...

A szabad akarat témájának és tartalmának kifejtése nagyon hosszú lenne, mi most csak kettő elgondolkodtató jelzést teszünk.

Lehet, hogy hallottál már olyan esetről, amikor egy adott emberben több személyiség létezik. Az egyik pl. szereti a tojást, a másik allergiás kiütéseket kap tőle. Ugyanarról az emberi testről van szó, ámde a két személyiség működése más és más, így ha az egyik, vagy a másik aktív, akkor más a test reakciója. Hogy is van ez? – A beállítódás, a rögzült minták hatással vannak a biológiai működésre is.

Nézzünk egy másik példát.

– Az egyik ember szereti az embertársait. – Vajon hogyan viselkedik?

– A másik ember nehezen viseli az embertársait. – Vajon hogyan viselkedik?

Már a fentiek alapján is megállapíthatjuk, hogy a hiedelmeinkkel és a beállítódásainkkal mi magunk alakítjuk az életünket...

A szabad akarattal nagyon sok mindent megélhetünk és megvalósíthatunk... Az egy jó kérdés, hogy ezek vajon az egyéni/közös életünkben minden érintett számára megfelelőek, vagyis harmonikusak?

Ha többet akarsz arról tudni a harmóniában létezés hátteréről, akkor a következőket ajánlom a figyelmedbe:

– az Új energia teszi könnyeddé és hatékonnyá a harmóniában létezést

A Föld energetikai rácsai

A láthatatlan energia, amely körülvesz benneteket

Az Erőtér c. tanítás a tudatos energia-rendszerről.

– A Kozmikus szövedék megismerése

Az energia tudatossága

A harmóniában létezés hatása

Egyéni hatás

Ismerős a vonzás törvénye? – A lényege: ami az adott emberben aktívan létezik, az annak megfelelőt valósítja meg és/vagy vonzza magához, legyen az bármi, bárki...

Kérdés

Vajon érdemes megválogatni azt, hogy bennünk mi és hogyan legyen aktív és mit, miket engedjünk el, vagy alakítsunk át?

A harmonikus működéshez igazodva, az emberi kapcsolatok is harmonizálódnak – az esetleg terhelő emberi játszmák könnyed gondozással átalakíthatók és/vagy megszüntethetők.

A harmonikusan működő ember kellemes partner az Élet útján...

Amennyiben diszharmónia, netán már betegség, mint következmény is van, akkor rendeződhet, vagy kevés gondozás is elég lehet a rendeződéséhez.

Dr. Dawid R. Hawkins a tudományos feltételeknek megfelelve állapította meg (Forrás: Gyógyulás és felépülés c. könyv), hogy egy bizonyos tudatszinten automatikusan beindulnak az öngyógyító folyamatok, illetve betegségek nem jönnek létre, vagy ha mégis, akkor sokkal könnyebben kezelhetők.

A Harmóniában létezés igen magas tudat- és rezgésszint, amely jóval meghaladja a diszharmonizáló tényezők keletkezésének helyét, ezért azok felismerhetővé és könnyen kezelhetővé válnak.

Amin most nem lehet változtatni, annak elfogadása természetessé válik, megszűnik a diszharmonizáló hatása... Hatékony mód az elfogadás is, mert ekkor önmagától rendeződhet...

A harmóniában létezés és az annak alapján való működés velejárói

A test-lélek-szellem kiegyensúlyozottan működik, ezért a harmonikusan működő ember felszabadult, vidám, kiegyensúlyozott, boldog életet él, az életében megjelenő tényezőket könnyedén gondozza. A betegségek vagy elkerülik, vagy enyhébb lefolyásúak, az élethossz megnövekszik.

Ennek az az alapja, hogy más az alapműködés, egyes diszharmonizáló tényezők már nem hatnak, mert nincs mihez kapcsolódni...

Biztató a lehetőség?Tőled függ, hogy milyenné alakítod magad...

Kollektív hatás

Az adott ember harmóniája nagy hatással van a közvetlen környezetére, a földi életre és a Teljességre is...

A jelen korban az emberiség harmonikus együttműködésének megvalósítása zajlik – ezt ma már egyre többen tudjuk. Tudd ezt és élj belátásod szerint...

A harmóniában létezés jelentősége

A MOST-ban történő harmóniában létezés az egyéni/kollektív múltra, jelenre és a jövőre is harmonizáló hatással van...

Ez egy nagyon fontos ténymegállapítás!

A harmóniában létezés nem csak a jelenlegi életet, hanem a múltat is harmonizálja, tudásként megmarad a jövő számára is – a jövőt ugyanis ki-ki saját magának és a földi élet teljességének formálja... Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, ámde tény, hogy mi vagyunk a múlt és mi vagyunk a jövő is,fontos tehát, hogy a MOST-ban milyen a létezésünk.

* * *

A harmóniában létezés jelentőségének pontosabb megismeréséhez és megértéséhez az Akasha, DNS, Egészség, Kvantum, Merkaba témaköröket is a figyelmedbe ajánlom.

* * *

Az alapok megismeréséhez A létezem gyakorlata oldal tanulmányozását javaslom.