A Teljességben létezem tartalmú átlényegülés rendkívül hatásos a harmonikus, kiegyensúlyozott élet megvalósítására is.

Alapok

Az emberi létezés és működés rendkívül összetett, amelyről A Föld és az emberiség története, Akasha, DNS, Egészség, Isten, Kapcsolat a Felsőbb Énnel, Kvantum, Lélek, Merkaba, Mesterlét, Szellem, Szeretet, Új energia, Veleszületett témakörökben is tájékozódhatsz.

A jelzetteken túl, alapos tájékozódásra Kryon könyveit ajánlom a figyelmedbe, amelynek bibliográfiája itt található: Kryon könyvek

A fentiek gondos tanulmányozása után az rögzíthető, hogy A Teljesség 99,9999999...%-ban sokdimenziós, tudatos információ és energia egysége, amelynek szeretet az összetartó ereje.

Mivel mindenki A Teljességben van, ezért mindenkinek lehetősége van arra, hogy A Teljességhez szinkronizálja magát, majd hatásosan gondozza az életét. Felismerés, döntés és cselekvés kérdése, hogy ki, mikor kezdi a szinkronizálást. Jelzem, hogy a felemelkedés útján mindenkire ez vár...

Szómagyarázat

A továbbiakban, amikor a tudat... illetve a teljesség kifejezéseket használom, akkor mindkettő esetében a sokdimenziós, tudatos információ és energia egységét értem alatta, amelynek szeretet az összetartó ereje.

Javaslat: Az átlényegülés gyakorlásának megkezdése előtt, a számodra kellő mértékben ismerd meg az Alapok szakaszban jelzetteket!

A Teljességben létezem gyakorlatának leírása

1./ Átlényegülés

Átlényegülés

Az átlényegülés jelentősége

Az átlényegülés lényegét sokan dimenzióváltásnak, felemelkedésnek, rezgésszint változásnak, illetve tudatváltásnak nevezik, amely a jelen korszakunkban zajlik. – Lásd pl.: A felemelkedés kezdete

A Teljességben létezem tartalmú átlényegülés azért rendkívül felemelő, mert az átlényegülő A Teljesség működéséhez szinkronizálja magát.

Az átlényegülés gyakorlata

Lecsendesedett, ellazult állapotban tartózkodva, naponta kétszer célszerű erőteljesen átlényegülni. Az erőteljes átlényegülés egy villanásnyi, az azt követő áthatásnak folyamatosan csökken az erőteljessége.

Fontos, hogy az átlényegülés más szándéktól és elvárástól mentes legyen, mert csak ekkor lehet A Teljességben tartózkodni.

Az átlényegülés tartalma: 

A Teljességben létezem

Naponta többször célszerű könnyedén is átlényegülni. Az átlényegülés ekkor is csak egy villanásnyi, amely ebben az esetben szándékosan alacsony intenzitású. – A napi többszöri átlényegüléssel jön létre az állandósult átlényegültség.

Az átlényegülés hatásai

Az átlényegülőben tudatosodás zajlik, aktívabb együttműködés jön létre az összes meglévő rész között.

Az átlényegülő jóval meghaladja az életében jelentkező gondok keletkezési szintjét, ezért válik lehetővé, hogy hatásosan tudjon azokkal foglalkozni.

Állandósult átlényegültség esetében, az ellenálló képesség megerősödik, ezért a baktériumok és vírusok egyáltalán nem, vagy egyre kevésbé hatnak a szervezetre.

A benső érzékelés és a benső megérzés (intuíció) felerősödik.

A benső tudás és képességek fokozatosan elérhetővé válnak. 

Megerősödik a benső béke, nyugalom és kiegyensúlyozottság, növekszik az együttérzés, tolerancia.

Test-lelki panaszok megléte esetén, azok oldódása, tisztulása felgyorsul – akár teljes gyógyulás is létrejöhet.

A rögzült, sablonos működések fellazulnak, létrejön egy rugalmasabb szemlélet, – a váltásra, változásra való képesség megerősödik.

A létrejött minőség- és működésváltozás nem csak az átlényegülőre és a közvetlen környezetére van kedvező hatással, hanem jóval azon túl is...

Miért?

Miért fontos az átlényegülés?

– Az ébredés, megvilágosodás, felemelkedés lehetőségének korszakában élünk. A Teljességben létezem tartalmú átlényegülés rendkívül hatásos a felemelkedésben. Az emberiség nem lesz felemelve, kinek-kinek saját magának szükséges túllépnie az eddigi határokon és paradigmákon.Az egyéni változások sora generálja az egész emberiség működésének változását.

Meddig?

– Meddig célszerű az átlényegülés gyakorlatát végezni?

– Az állandósítás ajánlott, vagyis lehetőleg minden pillanatban átlényegülten élni. Ebben az esetben hatásosan lehet gondozni az életet, sokkal könnyebben lehet eligazodni a történésekben és gondozni azokat.

2./ Tájékozódás

Tájékozódás

Mit él meg, mit tapasztal az átlényegülő?

– Teljesen egyéni. Eleinte egy villanásnak érzékelhető az átlényegülés, mert az emberi érzékelőképesség csak ennyit tesz lehetővé. A villanás után egy áthatásnak nevezhető folyamat zajlik, amikor lelassulva és az erőteljességet megfelelő mértékre csökkentve végighalad az emberi rendszer összes szintjén és tartományán. Ez utóbbi szakasz már könnyebben érzékelhető. Lehet lassított visszajátszást kérni az éppen lezajlottakról. – A sok-sok átlényegülés során az érzékelő rendszer finomodik, jobban érzékelhetővé és megfogalmazhatóvá válik az, ami valójában megfogalmazhatatlan.

3./ Öngondozás

Öngondozás

Az emberi létezés és működés egyben rengeteg mintázat is, amelyek közül sok lebontható, átalakítható, vagy új hozható létre.

Az öngondozás igényét felmérendő, érdemes feltenni a kérdést: 

– Minden rendben működik az életemben?

Az öngondozás jelentősége

Az örökölt, a születéskor hozott, tanult, vagy másoktól átvett mintázatok segítik a működésünket, ugyanakkor ha merev sablonná rögzülnek, akkor korlátoznak is.

A mintázatok átalakításával, felszámolásával, vagy újak létrehozásával más életminőség és életműködés valósítható meg.

Gyakran felmerülő igények

Az elégedetlenség, düh, harag, félelem, kiégettség... nem csak azt rongálja, akiben ez működik, hanem az emberi kapcsolatokat is zavarja. Érdemes ezeket átalakítani békességgé, kiegyensúlyozottsággá, biztonsággá, kreativitássá...

A szeretethiány sok ember életében annak ellenére jelen van, hogy a létezés alapja a szeretet. Érdemes megélni ezt: szeretetben létezem.

Betegség. Ha az ember energiarendszerében már olyan mértékű elváltozás van, amely már fizikai tüneteket és elváltozásokat okoz, akkor kettős megközelítés célszerű. Az egyik az okozó mintázatok megismerése és megváltoztatása, vele együtt a másik, a biológiai működés rendeződésének megélése.

Az öngondozás gyakorlata

Első lépés: átlényegülés.

Második lépés: az öngondozás, amely valaminek, vagy valami változásának a tudatos megélése. Alaphozzáállásnak a tiszta szándék javasolt. 

A két lépés együttes időtartama kb. 1-2 másodperc, azzal a szándékkal elengedve, hogy addig tart, amíg az szükséges. 

Felsorolhatatlan, hogy milyen mintázatok:

– aktiválása,

– átalakítása,

– lezárása, elengedése,

– növelése, csökkentése,

– felszámolása,

– létrehozása... lehetséges. 

A benső megérzés sokat segít abban, hogy mit és hogyan célszerű gondozni ahhoz, hogy valaki rendezett, harmonikus életet élhessen.

Meddig?

– Egy-egy mintázatot meddig gondozzak?

– Addig, ameddig a megvalósulás létrejön és tartósan megmarad.

4./ Gondozás

Gondozás

Átlényegülten bárminek, bárkinek a hatékony gondozása lehetséges.

A gondozás gyakorlata

Első lépés: átlényegülés.

Második lépés: az irányulás, amely valaminek, vagy valakinek a támogatására történő irányulás. Alaphozzáállásnak a tiszta szándék javasolt, amely mentes bármiféle más ráhatási, irányítási szándéktól.

A két lépés együttes időtartama kb. 1-2 másodperc, azzal a szándékkal elengedve, hogy addig tart, amíg az szükséges.

Irányulás

Átlényegülten, a gondozandóra történő támogató irányulás a megfelelő, amely a gondozó részéről csak támogató szándékot tartalmaz, irányítástól mentesen. Alaphozzáállás: támogatlak abban, amire szükséged van a rendeződéshez.

Ennek fontosságát egy metaforával jelzem: amikor egy magot gondozunk, akkor táptalajt adunk neki, öntözzük és biztosítjuk a kellő fényt. Alapesetben, a gondozó nem akarja meghatározni, hogy mivé váljon, hogyan fejlődjön a mag. – Így van ez a gondozandó esetében is, mert az pontosan tudja, hogy mi és hogyan megfelelő a maga és a vele kapcsolatban lévők számára, a rendeződéshez van szüksége a megfelelő közegre, ezt segíti az irányulás. – Sokan ezt fény-, energia, vagy szeretet küldésnek nevezik.

A ritka kivételektől eltekintve, rendszerint az a helyes, ha az irányulás után a gondozó semlegesen elenged és továbblép, mert a továbbiak A Teljesség és a gondozott együttműködésével a katalizáló közegben zajlanak. – Az esetleges szóbeli kifejtéssel már nagyon körültekintően és óvatosan kell bánni...

Átlényegítés

Kellő gyakorlottság és megfelelő mértékű tudatosodottság után, bárkinek/bárminek az átlényegítése is lehetséges. Ekkor erőteljesebb a gondozás.

Katalizáló közeg

Az irányulás következtében egy olyan katalizáló közeg jön létre, amely hatásosan segíti a megfelelő rendeződést.

Gyakoriság

Az, hogy meddig tartson a gondozás, előre nem tudható. Egyes esetekben elég akár egyetlen alkalom is, más esetekben folyamatos, több alkalommal történő gondozás lehet szükséges.

A megfelelőség megtalálásában a benső megérzés segít.

A gondozandó együttműködése

Amennyiben a gondozandó kéri és elfogadja a gondozást, akkor az sokkal hatásosabb lesz. Alapvetően a gondozandóban dől el, hogy a katalizáló közegben milyen átalakulás történik.

Jelzem, hogy sokszor szavakban kimondatlanul is érzékelhető, hogy valaki/valami segítséget, támogatást kér...

Kapcsolatok gondozása

Naponta sok-sok kapcsolódás jön létre.

Célszerű átlényegülten irányulni minden egyes kapcsolódásra, mert akkor az sokkal oldottabb, barátságosabb lesz a katalizáló közegben. 

A Teljességben nincs tér és idő, ezért bármikori, bármekkora, bármilyen terület és összefüggés gondozható.

Új alapok

Az öngondozás kapcsán, érdemes lehet a semleges gondolatmintával is foglalkozni, amely a karma letételének egy lehetséges módja. Bővebben alább tájékozódhatsz.

Semleges gondolatminta és a karma 

Semleges gondolatminta hatása - régi és új szétválása 

A semleges gondolatminta (feloldás) igénylése

Egyidejű átlényegülés

Egyidejű átlényegülést tartunk minden vasárnap, 17.00-kor, amelyet ki-ki ott hajt végre, ahol éppen tartózkodik. A tartalma kettős:

• A Teljességben létezem

és

• Megújulásban létezem

Kifejtés:

A Teljességben létezem tartalmú átlényegülést már leírtam.

Jelenleg a Föld és a földi élet megújulása zajlik. A Megújulásban létezem tartalmú átlényegülés felerősíti az egyéni, valamint a Föld, a földi élet megújulását is.

Természetesen, a bármikori átlényegülések is jelentős hatással vannak az egész Földre, földi életre.

Együttműködés

Egy, vagy több ismerőssel összefogva, érdemes együttesen átlényegülni és azonos tartalmú gondozást tartani, vagy a másik öngondozására irányulni, mert akkor az sokkal erőteljesebb és hatásosabb lesz.

Ha te már megismerted és alkalmazod a leírtakat, akkor célszerű ajánlani ezt az oldalt az ismerősödnek, utána közösen gyakorolni, alkalmazni.

Önállóság

A leírás azért született, hogy önállóan gyakorolható legyen az átlényegülés, az öngondozás és a gondozás.

A Benső út és a felemelkedés útja is egyéni, amelyben hatásos segítség a leírtak megvalósítása. Bizonyára tudod, hogy a Benső úton sok benső segítő is van, beleértve A Forrást is, aki/ami fenntartja A Teljesség létezését. A velük való kapcsolat is könnyebbé válik.

Egyéni, online beszélgetés

Ha egyéni beszélgetést kívánsz a leírtakkal kapcsolatban, akkor látogasd meg a Beszélgetés A Teljességben létezem kapcsán oldalt, ahol leírtam a részleteket.

Online beszélgetés és tréning

Az ünnepnapok kivételével, minden vasárnap 18.00-19.00 között tartunk online, csoportos beszélgetést és tréninget.

Cím: https://join.freeconferencecall.com/ateljessegben

Javaslom, hogy jóval a beszélgetés előtt ismerkedj meg a FreeConferenceCall (FCC) használatával.

Technikai jelzés: a beszélgetés során hangüzemmódban használjuk az FCC-t.

A tartalom

1./ Csoportos átlényegülés    
2./ Egyéni tapasztalatok    
3./ Felmerült kérdések    
4./ Öngondozás    
5./ Gondozás    
6./ Zárszó

Szeretettel várlak az online, csoportos beszélgetés és tréningen!

Munkahelyi légkör

A megfelelő minőségű munkahelyi légkör sok szempontból fontos, ezért annak gondozása kiemelt jelentőségű.

Amennyiben egy adott munkahelyről, vagy szervezettől van legalább három olyan ember, akik naponta munkakapcsolatban vannak egymással és a leírtak alapján gondozni kívánják a munkahelyi légkört, akkor online beszélgetést és tréninget vállalok számukra, hogy hatásosan tehessék azt.

A megbeszélés ingyenes. Az időtartama kb. 90 perc.

Az előzetes egyeztetéshez a Beszélgetés A Teljességben létezem kapcsán oldalon jelzettek alapján vedd fel velem a kapcsolatot.

Zárszó

A fentieket tudatosan fogalmaztam meg tömören, mert így „ugródeszka” a sorok közötti, mögötti, feletti tartalmak megismeréséhez és megértéséhez.

Barátsággal,

Andrássy TamásAndrássy Tamás

*

Megjegyzés: Az éppen most olvasható leírás változik, mert a tapasztalatok és a beszélgetések alapján tovább finomodik. Javaslom, hogy időközönként látogasd meg és tanulmányozd újra. – A többszöri, átlényegülten tanulmányozás sokat segít abban, hogy egyre pontosabban értsd azt is, ami valójában leírhatatlan.