A létezem gyakorlatával harmonikus és kiegyensúlyozott élet valósítható meg.

Alapok

Az emberi létezés és működés rendkívül összetett, amelyről A Föld és az emberiség története, Akasha, DNS, Egészség, Isten, Kapcsolat a Felsőbb Énnel, Kvantum, Lélek, Merkaba, Mesterlét, Szellem, Szeretet, Új energia témakörökben is tájékozódhatsz.

A jelzettek tanulmányozása után az összegezhető, hogy a teljesség 99,9999999...%-ban sokdimenziós, tudatos információ és energia egysége, amelynek szeretet az összetartó ereje.

Lehetőségünk van arra, hogy a teljességre ráhangolódva, hatékonyan gondozhassuk az életünket.

Rögzítés

A továbbiakban, amikor a tudat... illetve a teljesség kifejezéseket használom, akkor a sokdimenziós, tudatos információ és energia egységét értem alatta, amelynek szeretet az összetartó ereje.

Javaslat: Mielőtt elkezded az átlényegülés gyakorlását, előtte kellő mértékben ismerd meg az Alapok szakaszban jelzetteket!

A létezem gyakorlatának leírása

1./ Átlényegülés

Átlényegülés

Az átlényegülés jelentősége

Az ember belakhatja a teljességet, amellyel elérheti a benső tudását és képességeit.

Az átlényegülést sokan felemelkedésnek, illetve rezgésszint változásnak nevezik, amely a jelen korszakunkban zajlik. (Lásd: A felemelkedés kezdete)

Az átlényegülés gyakorlata

Az átlényegülés tartalma: 

A teljességben vagyok

Fontos, hogy elvárástól mentes legyen az átlényegülés, mert csak ekkor lehet tisztán megélni azt, ami van.

Megjegyzés:

Más megfogalmazás is lehetséges, amellyel az átlényegülő a teljességben tartózkodik.

Kezdetben naponta kétszer, legalább 5-5 percnyi időtartamban célszerű átlényegülni, lecsendesedett, ellazult állapotban, az ébrenlét és az elalvás határán tartózkodva. 

Kellő gyakorlat után, célszerű az éber átlényegülés, vagyis a normál életvitel során is átlényegülten létezni, megtartva a napi 5-5 perces átlényegüléseket is.

Az átlényegülés lehetséges hatásai

Az átlényegülőben szorosabb együttműködés jön létre az összes rész között.

A benső érzékelés és a benső megérzés (intuíció) felerősödik.

A benső tudás és a benső képességek elérhetővé válnak. 

Megerősödik, vagy létrejön a benső béke, nyugalom és kiegyensúlyozottság, növekszik az együttérzés, tolerancia.

Az átlényegülő az életében meglévő dolgokat sokkal jobban átlátja és kezelni tudja.

Test-lelki panaszok megléte esetén, azok oldódása, tisztulása felgyorsulhat – akár teljes gyógyulás is létrejöhet.

A rögzült, automatikus és sablonos működések fellazulnak, kialakulhat egy rugalmasabb szemlélet és életvitel, – a váltásra, változásra való képesség megerősödik.

A létrejött minőség- és működésváltozás nem csak az átlényegülőre és a közvetlen környezetére van kedvező hatással, hanem jóval azon túl is...

Meddig célszerű az átlényegülés gyakorlatát végezni?

Örökké. – Az örökkévaló teljesség végtelen ( ), ezért bőven van mit belakni és gondozni...

Az átlényegülés az alapja annak, hogy hatékony öngondozás legyen megvalósítható.

2./ Tájékozódás

Tájékozódás

Felmerül a kérdés: vajon mit él meg, mit tapasztal az átlényegülő?

Minden ember egyedi, ezért a tapasztaltak is egyéniek. Számtalan tényező határozza meg a megélés tartalmát. Folyamatosan végzett átlényegülés esetén más-más tartalmakat él meg az átlényegülő.

Eleinte szinte lehetetlen megfogalmazni a megélt tartalmakat. Az a helyes, ha az a megélőben válik ismertté. Később, ha akarja, akkor a megfelelő gyakorlattal rendelkező már jelzésszerűn tudja elmondani a megélteket, ámde sohasem fejthető ki teljes részletességgel.

3./ Öngondozás

Öngondozás

A létezés és a működés egyben mintázat is, amely igény esetén lebontható, átalakítható, vagy új hozható létre.

Az öngondozás igényét felmérendő, érdemes feltenni a kérdést: 

Minden rendben működik az életemben?

Az öngondozás jelentősége

Az örökölt, tanult, vagy másoktól átvett mintázatok segítik a működésünket, ugyanakkor ha sablonná rögzülnek, akkor korlátoznak is.

A mintázatok átalakításával, felszámolásával, vagy újak létrehozásával más életminőség és életműködés valósítható meg.

Gyakran felmerülő igények

Az elégedetlenség, düh, harag, félelem, kiégettség... nem csak azt rongálja, akiben ez működik, hanem az emberi kapcsolatokat is zavarja. Érdemes ezeket átalakítani békességgé, kiegyensúlyozottsággá, biztonsággá, kreativitássá...

A szeretethiány sok ember életében annak ellenére jelen van, hogy a létezés alapja a szeretet. Érdemes megélni ezt: szeretetben létezem.

Betegség. Ha az ember energiarendszerében már olyan mértékű elváltozás van, amely fizikai tüneteket okoz, akkor kettős megközelítés célszerű. Az egyik az okozó mintázatok megismerése és megváltoztatása, vele együtt a másik, a biológiai működés rendeződésének megélése.

Az öngondozás gyakorlata

Az első lépés az átlényegülés.

A második lépés az öngondozás, amely valaminek a tudatos megélése. Alaphozzáállásnak a tiszta szándék javasolt. 

Felsorolhatatlan, hogy milyen mintázatok:

– aktiválása,

– átalakítása,

– lezárása, elengedése,

– növelése, csökkentése,

– felszámolása,

– létrehozása... lehetséges. 

A benső megérzés sokat segít abban, hogy mit és hogyan célszerű gondozni ahhoz, hogy valaki rendezett, harmonikus életet élhessen.

Meddig?

– Egy-egy mintázatot meddig gondozzak?

– Addig, ameddig a megvalósulás létrejön és tartósan megmarad.

Tipp az öngondozáshoz

Harmóniában létezem

Új alapok

Érdemes lehet a semleges gondolatmintával is foglalkozni, amely a karma letételének egy lehetséges módja. Bővebben alább tájékozódhatsz.

Semleges gondolatminta és a karma 

Semleges gondolatminta hatása - régi és új szétválása 

A semleges gondolatminta (feloldás) igénylése

Beszélgetés

Látogasd meg a Beszélgetés a létezem gyakorlata kapcsán oldalt.